dr. S. Bögels (Sara)

Medewerker - Donders Centre for Cognitive Neuroimaging
Medewerker - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

dr. S. Bögels (Sara)
Bezoekadres

Kapittelweg 29
6525 EN NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9101
6500 HB NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mijn onderzoek richt zich op interactief taalgebruik en de factoren die hierop van invloed zijn en erdoor worden beïnvloed. Momenteel ben ik bezig met een project binnen het Language in Interaction-consortium over het creeren van een 'gedeelde cognitieve ruimte'. In dit grootschalige interdisciplinaire project onderzoeken we met behulp van fMRI of en hoe gesprekspartners elkaars mentale representaties kunnen veranderen en hoe hun hersenen 'meer op elkaar gaan lijken' na een gesprek.

Voordien maakte ik deel uit van het Interactional Foundations of Language-project waarin ik onderzoek deed naar beurtenwisselingen en speech acts' in een interactieve setting, met behulp van EEG en gedragsmethoden. Eén project onderzocht de neurale processen die betrokken bij beurtenwisselen door gebruik te maken van interactieve EEG paradigma's. Een ander project onderzocht de rol van prosodische factoren bij beurtenwisselingen. Een derde EEG-project ging over de betekenis van pauzes (en hun lengte) vóór antwoorden op vragen.

Tijdens mijn PhD heb ik onderzocht hoe pauzes en accenten in prosodie een rol spelen bij verschillende aspecten van taalbegrip (zinsbegrip, referentiële communicatie), met behulp van event-related brain potentials (ERPs). Hierna ontving ik een individuele subsidie ​​van NWO (Rubicon), waarmee ik aan de Universiteit van Glasgow heb onderzocht hoe en hoe snel luisteraars 'common ground' gebruiken, met behulp van een nieuw experimenteel (MEG) paradigma.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen