dr. S. Boodts (Shari)

Universitair docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. S. Boodts (Shari)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Shari Boodts is Universitair Docent Middeleeuwse Geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Ze is gespecialiseerd in de transmissie van teksten in middeleeuwse manuscripten en bestudeert hoe ons collectief cultureel erfgoed gevormd en beïnvloed is door 1000 jaar handgeschreven tekstoverlevering. Ze onderzoekt deze vraag aan de hand van case studies uit de Vroegchristelijke literatuur, met een bijzondere focus op de preken van Augustinus van Hippo. Momenteel is ze Principal Investigator van een ERC Starting Grant over de disseminatie van laat-antieke Latijnse preken in de Middeleeuwen (2019-2024). Haar onderzoek is gericht op een productieve synergie van tekstkritiek, transmissie- en receptiestudies en Digital Manuscript Studies. Ze is tevens geïnteresseerd in vraagstukken rondom erfgoedbeleid, duurzame digitale tools en data, en Open Access.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden