dr. S. Boodts (Shari)

Universitair docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Senior onderzoeker - Radboud Institute for Culture and History

dr. S. Boodts (Shari)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Ik ben gespecialiseerd in Latijnse Patristiek en de middeleeuwse receptie en handschriftelijke transmissie van Vroegchristelijke literatuur, met een bijzondere interesse voor de preken van Augustinus van Hippo. Momenteel leid ik twee onderzoeksprojecten, een ERC Starting Grant over laat-antieke preken in de Middeleeuwen en een NWO Veni beurs over de receptie van Augustinus in middeleeuwse prekencollecties voor de liturgie. Mijn onderzoek is gericht op een productieve synergie van tekstkritiek, transmissie- en receptiestudies en Digital Humanities.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenfuncties