dr. A.S. Bos (Anne)

Onderzoeker - Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
Onderzoeker - Radboud Institute for Culture and History

dr. A.S. Bos (Anne)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Anne Bos is politiek historicus, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Radboud Universiteit. Zij heeft zich gespecialiseerd in parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, in het bijzonder het aftreden van ministers en staatssecretarissen als gevolg van een politiek conflict. Over dit onderwerp schreef zij een dissertatie: Verloren vertrouwen.

Zij publiceert over uiteenlopende politieke onderwerpen en staat de media te woord om met een blik op het verleden duiding te geven bij de actualiteit.

Op dit moment verricht zij onderzoek naar het functioneren van het parlement in de jaren tachtig. Zij vormt met Ronald Kroeze de eindredactie van het nieuwe deel in de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945, dat gaat over de periode 1982-1994.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

In de media

Nevenwerkzaamheden