prof. dr. R. ten Bos (René)

Hoogleraar - Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Hoogleraar - Radboud Honours Academy
Hoogleraar - Strategie

prof. dr. R. ten Bos (René)
Bezoekadres

Houtlaan 4
6525 XZ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9102
6500 HC NIJMEGEN

René ten Bos is filosoof en hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn werk kenmerkt zich vaak door zware thema’s die hij vaak met humor en blijmoedigheid benadert. Hij schreef over de verhouding tussen mens en dier, over de ecologische catastrofe die de mensheid heet, over de ondoorzichtige transparantie van water, maar ook over bureaucratie, gestes en tal van andere onderwerpen. Hoe filosofisch die teksten ook zijn, hij is het met dichter H.H. ter Balkt eens dat de laatste schoven die na het dorsen achterblijven op een stoppelveld ook filosofische waarde hebben. Als filosofie denken is, dan moet dit denken iets zijn dat ook in de dingen zit. Of in de planten of in de dieren. Niets is fouter dan denken dat denken alleen maar een menselijke bezigheid is.

Nevenfuncties