S.J.C.E. van Boven MSc (Saskia)

Opleider - Radboud Docenten Academie

S.J.C.E. van Boven MSc (Saskia)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, woensdag, vrijdag

In mijn functie als opleider en vakdidacticus wiskunde leer ik studenten hoe zij het leren van wiskunde bij leerlingen in het VO kunnen aansturen en faciliteren. Ook begeleid ik studenten in hun algemene ontwikkeling als docent, onder andere door hen op school te bezoeken en met hen mee te kijken in hun lespraktijk.
Ik verzorg verschillende soorten professionaliseringstrajecten op scholen in Nederland, bijvoorbeeld begeleiding van secties (wiskunde) op scholen die een blik van buitenaf willen op hun onderwijs. Dat kan gaan om toetsing, zoals het ontwikkelen van een evenwichtig PTA, het motiveren van leerlingen (voor wiskunde), differentiëren in de les, samenwerking binnen de sectie, visievorming, maar ook zaken rond mentoraat en beleid.

Nevenfuncties