prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert (Paul)

Alumnidecaan - FdR Bureau In- en Externe Betrekkingen
Hoogleraar - Vaksectie Staatsrecht

prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert (Paul)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Paul Bovend’Eert, geboren te Venlo op 26 juni 1957, volgde het Gymnasium A aan het St. Thomascollege te Venlo. Vanaf 1975 studeerde hij Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1981 rondde hij deze studie af met het doktoraal II-examen Nederlands recht. Voor zijn afstudeerscriptie over ‘Kabinetscrisis en kabinetsformatie sinds 1945’ ontving hij de facultaire scriptieprijs. Vanaf 1982 was hij werkzaam als toegevoegd onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, en bereidde hij een proefschrift voor bij prof. mr. C.A.J.M. Kortmann. In april 1988 promoveerde hij tot doctor in de rechtsgeleerdheid op een proefschrift, getiteld: ‘Regeerakkoorden en regeringsprograms’. Vanaf 1 januari 1988 was hij als universitair docent en universitair hoofddocent Staatsrecht werkzaam bij de Nijmeegse Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Van 1994-2001 was hij lid van het faculteitsbestuur, tevens vice-decaan onderwijs.
Met ingang van 1 oktober 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar op persoonlijke titel met als leeropdracht, ‘Staatsrecht, in het bijzonder rechterlijke organisatie en rechtspleging’. Op 1 december 2000 sprak hij zijn oratie uit, getiteld ‘Benoeming en ontslag van rechters’. Sinds 2001 is hij als hoogleraar Staatsrecht verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit (RU).
Van 1 januari 2009 tot 1 september 2010 is hij wederom lid van het faculteitsbestuur, tevens vice-decaan onderwijs. Vanaf 1 september 2010 tot 1 september 2014 was hij decaan van de rechtenfaculteit.

Publicaties

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden

Over
Paul Bovend’Eert doet onderzoek in het staatsrecht, met name over de koning, de regering, het parlement en de rechterlijke organisatie, ook in rechtsvergelijkend perspectief (Amerikaans staatsrecht). Momenteel houdt hij zich in het bijzonder bezig met vraagstukken over integriteit in de politiek.