dr. N.M.T. Bovy-van der Lugt (Nathalie)

Beleidsmedewerker - Donders Community for Medical Neuroscience
Beleidsmedewerker - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

dr. N.M.T. Bovy-van der Lugt (Nathalie)
Postadres


Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker, nu werkzaam als stafadviseur onderzoeksbeleid bij Donders Center for Neuroscience, onderzoekcenter van het Radboudumc en het Donders Instituut.
Aandachtsgebieden binnen het Radboudumc o.a. Principal Investigators, Technology Centers, Klinische Expertise Centra, Netwerkvorming.
Aandachtsgebieden binnen het Donders Instituut o.a. Graduate School en Interne en externe communicatie.
Daarnaast verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, strategie en onderzoeksbeleid binnen het DCN, o.a. promovendi en postdoc beleid, talentbeleid, interne subsidierondes, (inter)nationale samenwerking en events

CV: zie LinkedIn

Nevenwerkzaamheden