prof. dr. H.M. van den Braber (Helleke)

Universitair hoofddocent - Departement Moderne talen en culturen
Universitair hoofddocent - Radboud Institute for Culture and History

prof. dr. H.M. van den Braber (Helleke)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag

Mijn onderzoek en onderwijs zijn gericht op vorm, aard en functie van formele en informele (inter)nationale culturele netwerken. Binnen dit kader specialiseer ik mij in de geschiedenis en theorie van mecenaat en andere vormen van cultuurfinanciering. Ik publiceer, doceer en spreek over zowel hedendaagse als 19e-eeuwse vormen van ondersteuning, waarbij ik bijzondere aandacht besteed aan de (vermeende) continuïteit tussen deze twee tijdperken. In mijn publicaties verken ik de theoretische grenzen en mogelijkheden van het onderzoek naar mecenaat door me te richten op mogelijke motieven voor geven én ontvangen van steun, op vormen van strategisch geven, over culturele waarde en legitimiteit, en over mecenaatrelaties in de literatuur, beeldende kunst, theater, rock en hiphop.

Mijn huidige onderzoeksfocus: mecenaatsdynamiek en geefculturen in de popcultuur.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden