prof. dr. M.C.L. van den Brink (Marieke)

Hoogleraar - Gender & Diversity
Hoogleraar - Radboud Social Cultural Research

prof. dr. M.C.L. van den Brink (Marieke)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Marieke van den Brink is hoogleraar Gender en Diversiteit aan de faculteit Sociale Wetenschappen en wetenschappelijk directeur van Radboud Gender & Diversity Studies.

De centrale thema's van haar onderzoek en onderwijs zijn gender en diversiteit in organisaties, individuele en collective change agency, organisatieleren, macht en weerstand. Ze verbindt deze thema's met macro-ontwikkelingen zoals migratie, nieuw publiek management en bezuinigingen. Ze bestudeert deze onderwerpen met een innovatieve mixed methods-benadering, met een focus op kwalitatieve technieken zoals organisatie-ethnografieën en discoursanalyse.

Marieke behaalde haar masterdiploma Organisatieantropologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en promoveerde in de Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit (beide cum laude). Ze werd verkozen tot lid van de Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), als lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), en is momenteel lid van de Nationale Commissie Diversiteit en Inclusie in Hoger Onderwijs Onderzoek en Onderwijs (DIHOO), geïnstalleerd door de Minister van Onderwijs.

Marieke ontving verschillende subsidies voor haar onderzoek, zoals een NWO VENI & NWO STW-subsidie, verschillende EU-projecten zoals het EU FP7 GARCIA-project, en voerde onderzoek uit voor de Nederlandse politie, Defensie, verschillende ministeries en gemeenten. Ze is als visiting fellow verbonden geweest aan het Gender Institute van de London School of Economics, gasthoogleraar Genderstudies aan de Universiteit van Karlstad in Zweden, en gastonderzoeker aan de University of British Columbia in Vancouver, Northeastern University in Boston, University of Massachusetts Amherst, en het Koninklijk Instituut voor Technologie in Stockholm (KTH).

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden

Over
Marieke van den Brink doet onderzoek naar gender en diversiteit binnen organisaties, onder andere binnen de wetenschappelijke wereld. Ze onderzoekt bijvoorbeeld welke mogelijkheden en belemmeringen er zijn om te voorkomen dat vrouwen of personen van kleur uitgesloten worden van posities op de arbeidsmarkt.