dr. M.E. Broersma (Mirjam)

Universitair hoofddocent - Centre for Language Studies
Universitair hoofddocent - Departement Taal en communicatie
Lid - Onderdeelcommissie Faculteit der Letteren

dr. M.E. Broersma (Mirjam)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden