dr. S.M. Brouwer (Susanne)

Universitair docent - Centre for Language Studies
Universitair docent - Departement Moderne talen en culturen
Universitair docent - Humanities Lab Letteren

dr. S.M. Brouwer (Susanne)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Susanne Brouwer is universitair docent Psycholinguïstiek en statistisch consulent. Zij promoveerde op een proefschrift over hoe gereduceerde woorden zoals “beneden” uitgesproken als “meneje” worden herkend tijdens alledaagse communicatie.

Na haar promotie bestudeerde Brouwer hoe achtergrondgeluid de alledaagse communicatie beïnvloedt aan Northwestern University. Vervolgens deed zij onderzoek naar voorspellen tijdens alledaagse communicatie door tweetalige volwassenen en kinderen aan Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht. Daarna richtte zij zich op hoe visuele taal zoals gebaren en handbewegingen gebruikt worden tijdens alledaagse communicatie aan het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek.

Brouwers belangrijkste onderzoeksdoel is om het complexe samenspel tussen taal, cognitie en emotie te ontrafelen. Specifiek onderzoekt zij hoe alledaagse communicatie, die de dynamische relatie omvat tussen de spreker (bijv. buitenlandse accenten), de luisteraar (bijv. tweetaligheid) en de omgeving (bijv. achtergrondgeluid), invloed heeft op (1) morele besluitvorming en (2) het begrijpen van spraak. Een kenmerk van haar onderzoek ligt in een interdisciplinaire aanpak, waarbij inzichten uit de Taalwetenschappen en de Psychologie gecombineerd worden. Voor haar onderzoek ontving Brouwer de Radboud Science Award.

Binnen de Radboud Universiteit doceert Brouwer in de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur, de master Language and Communication Sciences en de master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen. Zij is onderscheiden met de Radboud Onderwijsprijs van de Faculteit der Letteren. Zij is voorzitter van de opleidingscommissie Nederlandse Taal en Cultuur.

Brouwer was mede-redacteur van het tijdschrift Applied Psycholinguistics. Op het moment is zij mede-redacteur van het tijdschrift Frontiers in Language Sciences. Haar meest recente bijdrage is een thematische editie in dat tijdschrift genaamd Communication, Behavior, and Emotion in Multilingual Societies.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden