dr. D.S. Bruggeman (Danielle)

Hoogleraar - Departement Moderne talen en culturen
Hoogleraar - Radboud Institute for Culture and History

dr. D.S. Bruggeman (Danielle)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag

Vanuit cultuurwetenschappelijk perspectief onderzoekt Daniëlle Bruggeman de relatie tussen het huidige industriële modesysteem en sociaal-culturele en politieke machtssystemen zoals kapitalisme, neoliberalisme en neokolonialisme. Bruggeman bestudeert daarnaast de opkomst van een nieuw kritisch modediscours waarin alternatieven worden ontwikkeld voor meer duurzame en ethische praktijken van kleding maken en dragen. Hoe kunnen we mode, als cultureel fenomeen en als belichaamde praktijk, inzetten als middel om te leren hoe we met meer respect kunnen omgaan met mensen in precaire posities, andere levende wezens en de natuur? Hoe kunnen we voorbijgaan aan de cultuur van ultra fast fashion, massaconsumptie- en productie en wegwerpmentaliteit?

Bruggemans benoeming vindt plaats in het kader van een uitwisseling rondom duurzaamheid tussen ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en de Radboud Universiteit. Hiermee willen beide partners verbindingen leggen tussen kunst en wetenschap.

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden