T.C.R. de Bruijn MA (Thomas)

Medewerker - Radboud Docenten Academie

T.C.R. de Bruijn MA (Thomas)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, vrijdagmiddag

Docent vakdidactiek Nederlands en lerarenopleider

Onderwijs

Nevenfuncties