A.M. Buiter (Annabel)

Onderzoeker - Strategisch Personeelsmanagement

A.M. Buiter (Annabel)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Annabel Buiter is PhD kandidaat en junior docent bij de Faculteit der Managementwetenschappen, bij de afdeling Strategic Human Resource Management.

In 2021 behaalde ze haar Research Master Geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Tijdens deze master specialiseerde ze zich in hedendaagse migratie en integratie problemen. Ze heeft voornamelijk onderzoek gedaan in het communicatie veld.

Momenteel doet ze onderzoek naar de economische integratie van Afghaanse vluchtelingen in Nederland.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden