dr. L.J. Bulten (Luc)

Docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. L.J. Bulten (Luc)
Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Dr. Luc Bulten (1993) is sociaal historicus gespecialiseerd in interacties tussen lokale gemeenschappen, sociale groepen met een migratieachtergrond en koloniale instituties in het vroegmoderne Zuid- en Zuidoost-Azië. Recentelijk rondde hij zijn proefschrift af waarin hij zich richtte op de registratie van mensen en land door de VOC in achttiende-eeuws Sri Lanka, bekeken vanuit het perspectief van de lokale families die door de koloniale bureaucratie gedocumenteerd werden. Verder is hij werkzaam als docent sociaaleconomische geschiedenis aan deze universiteit alwaar hij verschillende cursussen verzorgt en bachelorscripties begeleidt.

Voor meer informatie over Luc en zijn huidige onderzoeksinteresses, zie de Engelstalige versie van deze profielpagina. Voor mogelijke scriptie-onderwerpen die je als student bij hem kunt schrijven, zie de onderstaande lijst.

-Alledaags leven in achttiende-eeuws Sri Lanka (VOC-bronnen zoals land- en bevolkingsregisters, civiele rechtszaken, petities en meer). Subthema's kunnen zijn: huwelijk, polygamie, migratie, levensverwachting, kaste, landbezit, arbeid, sociale status, petities, koloniale wetgeving, plantagebouw, ontbossing, etc.

-Aziatische handelaren actief in het Nederlandse of Britse koloniale rijk, en/of Europese/Nederlandse handelaren actief in Aziatische rijken (online beschikbare bronnen zoals de Overgekomen Brieven en Papieren in Den Haag). Enkele voorbeelden: VOC-handelaren in China, Japan, India en elders; Aziatische (Chinese, Armeense, Maleisische) en Euraziatische handelaarsfamilies in India, de straat van Malakka en elders (handel in opium en tin).

-Geschiedenis van medische interventies in Europese overzeese kolonies vanuit het perspectief van de gekoloniseerde gemeenschappen (bronnen n.t.b., mogelijk missiearchieven, of archieven van het Ministerie van Koloniën).

-Nog allerhande andere thema's met een focus op vroegmodern Azië.

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden