N.W. Bulten (Niek)

Projectleider - Support
Secretaris MESA - Support

N.W. Bulten (Niek)
Bezoekadres

Houtlaan 4
6525 XZ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9102
6500 HC NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Secretaris Managementteam Education and Student Affairs (MESA): https://www.radboudnet.nl/esa/ (interne link)

Projectmanagement en/of -ondersteuning binnen de (staf-)divisie Academic Affairs op het gebied van:
- Opstellen adviesagenda's voor bestuurlijke overleggen van CvB-leden.
- Organiserende en coördinerende ondersteuning bij divisie overstijgende projecten en evenementen.
- Planning, voorbereiding en/of verslaglegging van overlegorganen en bewaking van de daaruit voortvloeiende actiepunten.
- Redactie en techniek inter- en intranetsites en opmaak en communicatie van beleidsnotities en brochures.