dr. F. Burgers (Floris)

Postdoc - Behavioural Science Institute
Postdoc - Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling

dr. F. Burgers (Floris)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Als educatie antropoloog ben ik geïnteresseerd in de relatie tussen onderwijs en samenleving. Ik houd me bezig met vragen die gaan over de manier waarop het onderwijs de samenleving vormgeeft en verandert en, andersom, hoe de samenlevingscontext weerklank vindt in het onderwijs. Mijn wetenschappelijk werk bestaat uit twee projecten: mijn PhD onderzoek over scholing en sociale verandering in Oeganda en mijn huidige project over kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs.

Mijn PhD onderzoek is gebaseerd op 2 jaar etnografisch veldwerk in een klein dropje in Sironko, een ruraal district in Oeganda. In veel landen in sub-Sahara Afrika is toegang tot scholen sinds het begin van de 21e eeuw heel sterk verbeterd. De huidige generatie jongvolwassenen in Oeganda is de eerste generatie die bijna allemaal ten minste een paar jaar scholing hebben genoten. Deze trend van betere toegang tot scholing brengt allemaal sociale veranderingen met zich mee: van nieuwe huwelijksdynamieken, tot veranderende internationale relaties, tot de opkomst van voetbal. Deze veranderingen, en hoe die door scholing in de hand worden gewerkt, beschrijf ik in mijn proefschrift, dat in de zomer van 2023 uitkomt.

Mijn huidige project ‘koersen op kansengelijkheid’ is een samenwerkingsproject met onderzoekers van de Radboud Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. We onderzoeken de manieren waarop verschillende actorgroepen in het Nederlandse onderwijs – ouders, leraren, schoolleiders, schoolbesturen en beleidsmakers – over kansengelijkheid denken: wat verstaan zij onder kansengelijkheid? Hoe zien zij hun eigen rol als het op het bevorderen van kansengelijkheid aankomt? En hebben ze het gevoel dat ze de verantwoordelijkheden die ze zouden willen nemen, ook daadwerkelijk kunnen nemen? Daarnaast werken we aan, en onderzoeken we de effectiviteit van, een serious policy game die moet helpen bij het vormen van een collectief actienetwerk voor meer kansengelijkheid op gemeentelijk niveau.

Publicaties

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden