C.A.I. Cambier van Nooten (Charlotte)

Promovendus - Data Science

C.A.I. Cambier van Nooten (Charlotte)
Bezoekadres

Toernooiveld 212
6525 EC NIJMEGEN
Interne postcode: 47

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Graph Neural Networks voor de betrouwbaarheid van het energie net. Het energie net dient betrouwbaar te zijn en alle capaciteit moet worden benut, focus ligt op het omleiden van stroom in situaties van onderhoud en uitval van het energienet.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden