dr. N.P. Chaves Perez (Nancy Paola)

Medewerker - Strategisch Personeelsmanagement

dr. N.P. Chaves Perez (Nancy Paola)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Paola Chaves voert interdisciplinair sociaalwetenschappelijk onderzoek uit met een sterke betrokkenheid bij het begrijpen en bevorderen van sociale transformaties. Ze is gespecialiseerd in de wisselwerking tussen beleidsontwerp, communicatiestrategieën en bottom-up strategieën voor het aanpakken van ongelijkheid in verschillende organisatorische omgevingen. Haar onderzoek belicht de uitdagingen waarmee vrouwen en minderheden te maken hebben en hun strategieën om sociale rechtvaardigheid te bevorderen binnen diverse organisaties en gebieden.

Belangrijkste expertisegebieden:

Politieke en sociale transformatie: geïnteresseerd in het ontrafelen van de dynamiek die leidt tot positieve maatschappelijke verandering, met een specifieke nadruk op het ontmantelen van ongelijkheden en het versterken van gemarginaliseerde stemmen.

Organisatorische verandering: het onderzoeken van de manieren waarop organisaties worden gevormd en de samenleving vormgeven en het onderzoeken van hun diepgaande invloed op het bevorderen van inclusiviteit, gelijkheid en rechtvaardigheid.

Inclusieve milieuparticipatie: onderzoek naar de centrale rol van vrouwen en gemarginaliseerde groepen in milieuconflicten en -beleid.

Kwalitatieve methoden: gespecialiseerd in participatief actieonderzoek en etnografie, inhouds- en discoursanalyse en historische en institutionele perspectieven om menselijke organisaties en mogelijkheden voor verandering bloot te leggen.

Kwantitatieve methoden: vakkundig gebruik van enquêtes om kwalitatieve bevindingen aan te vullen en een goed afgerond perspectief op de onderzochte onderwerpen te bieden.

Onderwijs:
Gepassioneerd over onderwijs als katalysator voor blijvende transformatieve verandering naar een rechtvaardiger wereld.

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden