P.T. Chew MA (Pauline)

Projectleider PAO geestelijke verzorging - Onderwijsbureau

P.T. Chew MA (Pauline)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Pauline Chew studeerde psychologie en filosofie (cum laude) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en aan de Universiteit Utrecht. Ze werkt aan een proefschrift in de filosofie van de geest bij de Universiteit Utrecht, waarin zij de status van het narratief in het begrijpen van onszelf en anderen onderzoekt. Haar achtergrond is divers: eerder was zij onder meer docent bij de bachelor- en masteropleidingen Filosofie, Psychologie, Pedagogiek, Bedrijfskunde en Kunsteducatie, en ontwikkelde zij onderwijs voor de masteropleiding Physician Assistant. Ze heeft echter een blijvende bijzondere fascinatie voor de notie van welzijn en de ambitie om bij te dragen aan adequate persoonsgerichte zorg.

Sinds maart 2020 is ze werkzaam als projectleider van de postacademische opleiding Interprofessionele Zingevingszorg die zij, in opdracht van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, in samenwerking met de Faculteit der Medische Wetenschappen en de Radboudumc Health Academy opzet. De beoogde opleiding richt zich op geestelijk verzorgers, medisch specialisten, huisartsen, gz-psychologen en verpleegkundig specialisten.

Publicaties

Onderwijs