dr. J.A.H.R. Claassen (Jurgen)

Principal Investigator - Donders Center of Medical Neurosciences
Principal Investigator - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

dr. J.A.H.R. Claassen (Jurgen)
Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Ik doe onderzoek naar veranderingen in hemodynamische fysiologie bij veroudering, bij vasculaire ziekten, en bij cognitieve stoornissen, waaronder de ziekte van Alzheimer, de belangrijkste oorzaak van dementie. Ik bestudeer de invloed van vasculaire ziekten en vasculaire stoornissen op cognitieve functies en dementie, waarbij ik specifiek de veranderingen in hersendoorbloeding bestudeer. Een voorbeeld is hoe hypertensie of bloeddrukverlagende medicatie de hersendoorbloeding beïnvloeden, en daarmee hoe hypertensie kan leiden tot dementie.
Ik wil door mijn onderzoek de behandeling van oudere patiënten met hartvaatziekte of cognitieve stoornissen verbeteren, door die behandeling af te stemmen op kenmerken van de individuele patiënt.
Ik probeer ook wijdverbreide misvattingen (zoals "ouderen hebben een hogere bloeddruk nodig voor voldoende hersendoorbloeding") te bestrijden door onderzoek en voorlichting.

Mijn H-index is 26. Mijn researcherID is A-9806-2008. Mijn onderzoeksinformatie is ook samengevat op Publons:
https://publons.com/researcher/1318004/jurgen-claassen/

Projecten

Curriculum Vitae