prof. dr. H.C. de Coninck (Heleen)

Universitair hoofddocent - Environmental Science

prof. dr. H.C. de Coninck (Heleen)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 89

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen woensdagochtend, vrijdagochtend

Heleen de Coninck is universitair hoofddocent in innovatiestudies en duurzaamheid bij de afdeling Milieukunde aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica aan de Radboud Universiteit. Ze is ook hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering aan de TU Eindhoven. Eerder werkte ze meer dan 10 tien jaar bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) aan internationaal energie- en klimaatbeleid. Haar onderzoek gaat over internationaal klimaatbeleid, energietechnologie en innovatie, met in Nederland een focus op klimaatbeleid voor de energie-intensieve industrie. Ze was één van de hoofdauteurs in het in 2018 verschenen IPCC rapport over hoe we de wereld onder 1.5 graad temperatuurstijging kunnen houden en is weer hoofdauteur in het klimaatmitigatiedeel van het IPCC Zesde Assessment Rapport, dat in 2022 uitkomt.

Onderzoeksthema
  • Internationaal klimaatbeleid, innovatie en industrie
Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Nevenfuncties

Over
Heleen de Coninck onderzoekt internationaal klimaatbeleid, diepe emissiereducties in de energie-intensieve industrie, en technologiesamenwerking met ontwikkelingslanden. Ze was één van de hoofdauteurs van het IPCC-rapport (2018) over hoe we de wereld onder 1.5 graad temperatuurstijging kunnen houden.