J. Copier MA (Jorien)

Onderzoeker - Empirische en praktische religiewetenschap
Onderzoeker - KASKI
Lid - Onderdeelcommissie Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

J. Copier MA (Jorien)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

Jorien Copier (1989) studeerde Liberal Arts & Sciences aan de Universiteit Utrecht met een major in culturele antropologie en religiestudies. Ze ronde haar onderzoeksmaster religiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam cum laude af met een onderzoek naar hedendaagse wonderverhalen. Hierna behaalde ze haar eerstegraads onderwijsbevoegdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam waarmee ze Godsdienst/Levensbeschouwing doceerde in het middelbaar onderwijs.

Sinds 2015 is ze verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen waar ze sinds 2020 als (kwalitatief) onderzoeker werkt voor het Kaski, onderzoeks- en expertisecentrum voor religie en samenleving. Het Kaski doet opdrachtonderzoek voor maatschappelijke en religieuze organisaties.

Daarnaast verzorgt ze (kwalitatief empirisch methoden)onderwijs en begeleidt scripties in de bachelor en master religiewetenschappen en theologie.

Haar onderzoek richt zich op (de religieuze/levensbeschouwelijke dimensie van) visie en identiteitsontwikkeling (o.a. in het onderwijs), religieus analfabetisme, religieuze ervaringen en de vernieuwing en vitaliteit van/in geloofsgemeenschappen.

Haar promotieonderzoek 'Stories about Good Education,' richtte zich op schoolleiders van basisscholen en hoe zij het gesprek over de identiteit van de school en goed onderwijs vormgeven in hun team.

Van 2015-2020 vervulde ze de taak van curriculumcoordinator bij de landelijke onderzoeksschool voor religiewetenschappen en theologie NOSTER.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Projecten