prof. dr. P.A.J.M. Coppen (Peter-Arno)

Hoogleraar - Centre for Language Studies
Hoogleraar - Departement Taal en communicatie
Hoogleraar - Radboud Docenten Academie

prof. dr. P.A.J.M. Coppen (Peter-Arno)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Prof. dr. Peter-Arno Coppen is sinds 1 september 2008 hoogleraar Vakdidactiek aan de Radboud Docenten Academie verbonden, tot 1 september 2013 tevens als wetenschappelijk directeur. Daarnaast is hij sinds 1979 werkzaam aan de faculteit der Letteren, achtereenvolgens bij de afdelingen Nederlands, Computerlinguïstiek, Taal en Spraak, Taalwetenschap en Algemene Cultuurwetenschappen. Momenteel is hij onder andere voorzitter van de facultaire examencommissie en vervult hij ad interim weer de functie van wetenschappelijk directeur van de Radboud Docenten Academie.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden