dr. W.W.H. Cornelissen (Wout)

Universitair docent - Vaksectie Rechtsfilosofie

dr. W.W.H. Cornelissen (Wout)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Wout Cornelissen is universitair docent (UD) in de vaksectie rechtsfilosofie.

Zijn onderzoek richt zich op de kritisch-filosofische reflectie op:
(1) de betekenis, herkomst en toepasselijkheid van de begrippen die we hanteren om juridische, politieke en maatschappelijke verschijnselen te begrijpen en vraagstukken te beantwoorden;
(2) de aard, grondslagen en geschiedenis van deze reflectie.
Hij is co-editeur van de nieuwe, kritische editie van Hannah Arendt's The Life of the Mind, over het menselijk denken, willen en oordelen, die in april 2024 is verschenen (zie 'Projecten').

In zijn huidige onderwijs besteedt hij aandacht aan de filosofische grondslagen van de democratische rechtsstaat en van het internationaal migratierecht. Eerder gaf hij cursussen in de rechtsfilosofie, politieke filosofie en hun geschiedenis, fenomenologie, existentiefilosofie en Kritische Theorie, en filosofiëen over arbeid en werk.

In het tweede semester van 2021-2022 nam hij als Gastdozent de leeropdracht geschiedenis van de filosofie waar (prof. dr. Anne Eusterschulte) aan het Institut für Philosophie van de FU Berlin, waaraan hij voordien als wissenschaftlicher Mitarbeiter (DFG) verbonden was. Daarvoor was hij Research Assistant Professor of German en Lecturer in Philosophy en Political Science aan Vanderbilt University, postdoctoraal onderzoeker (NWO) aan het Departement Filosofie van de Universiteit Utrecht, Hannah Arendt Center Postdoctoral Fellow en Visiting Assistant Professor of Humanities aan Bard College en UD rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU Amsterdam.

Hij promoveerde aan het Instituut voor Filosofie van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden op een proefschrift over de verhouding tussen filosofie en politiek. Ten behoeve van zijn promotieonderzoek verbleef hij als gastonderzoeker aan de University of Chicago. Hij studeerde wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit, met rechtsfilosofie als hoofdvak.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden