dr. W.W.H. Cornelissen (Wout)

Universitair docent - Vaksectie Rechtsfilosofie

dr. W.W.H. Cornelissen (Wout)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Wout Cornelissen is universitair docent in de vaksectie rechtsfilosofie.

Zijn onderzoek richt zich op:
(1) de kritisch-filosofische reflectie op de betekenis, herkomst en toepasselijkheid van begrippen die we hanteren om juridische, politieke en maatschappelijke verschijnselen te begrijpen en vraagstukken te beantwoorden;
(2) de kritisch-filosofische reflectie op de aard, grondslagen en geschiedenis van voornoemde vorm van reflectie;
(3) het historisch-kritisch editeren van teksten waarin voornoemde vormen van reflectie hun uitdrukking hebben gevonden (zie de Hannah Arendt Editie onder ‘Projecten’)

Hij verzorgt onderwijs in verschillende rechtsfilosofische vakken. Eerder ontwierp en gaf hij cursussen in de rechtsfilosofie, politieke filosofie en hun geschiedenis, de fenomenologie, existentiefilosofie en Kritische Theorie, en filosofiëen over arbeid en werk.

In het zomersemester van 2022 nam hij als Gastdozent de leeropdracht geschiedenis van de filosofie waar (prof. dr. Anne Eusterschulte) aan het Institut für Philosophie van de Freie Universität Berlin, waaraan hij voordien als wissenschaftlicher Mitarbeiter (DFG) verbonden was. Daarvoor was hij Research Assistant Professor of German en Lecturer in Philosophy en Political Science aan Vanderbilt University te Nashville, Tennessee, postdoctoraal onderzoeker (NWO) aan het Departement Filosofie van de Universiteit Utrecht, Hannah Arendt Center Postdoctoral Fellow en Visiting Assistant Professor of Humanities aan Bard College te Annandale-on-Hudson, New York, en universitair docent rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Hij promoveerde aan het Instituut voor Filosofie van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Ten behoeve van zijn promotieonderzoek verbleef hij gedurende een semester als gastonderzoeker aan de University of Chicago. Hij studeerde wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit, met als specialisatie rechtsfilosofie.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Onderwijs