prof. dr. M.C.M. Corporaal (Marguérite)

Hoogleraar - Departement Moderne talen en culturen
Hoogleraar - Radboud Institute for Culture and History

prof. dr. M.C.M. Corporaal (Marguérite)
Contactinformatie
Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Prof. dr. Marguérite Corporaal is hoogleraar Ierse Literatuur in Transnationale Contexten. Zij promoveerde in 2003 op de tragediestukken van zeventiende eeuwse Engelse vrouwen. Ze heeft gepubliceerd over vroegmoderne Engelse schrijfsters en Shakespeare, maar vooral ook over Ierse en Ierse Noord-Amerikaanse literatuur en cultuur (geschiedenis). Ze was PI van het door de European Research Council met een Starting Grant for Consolidators gefinancierde project Relocated Remembrance: The Great Famine in Irish (Diaspora) Fiction, 1847-1921 (2010-15). Ze was PI en projectleider van International Network of Irish Famine Studies (NWO) en is PI en leider van The Gate Theatre Research Network: Cosmopolitanism, Cultural Exchange and Identity Formation (NWO, Internationalisering in de Geesteswetenschappen, 2017-20). In 2017 verscheen haar monografie Relocated Memories: The Great Famine in Irish (Diaspora) Fiction, 1847-1870 (Syracuse UP, 2017). Ze is mede redacteur van The Great Famine and Social Class (Peter Lang 2019), The Great Famine: Visual and Material Cultures (Liverpool UP, 2018), Irish Studies and the Dynamics of Memory (Peter Lang, 2017); Traveling Irishness in the Long Nineteenth Century ( Palgrave, 2017); Global Legacies of the Great Irish Famine: Interdisciplinary and Transnational Perspectives (Peter Lang, 2014). Ze is tevens mede redacteur van speciale issues van Breác: A Digital Journal of Irish Studies (2018), getiteld The Irish Famine in Diaspora; en een special issue van Atlantic Studies (2014), met de titel Irish Global Migration and Memory: Transnational Perspectives of Ireland’s Great Hunger and Exodus, later herdrukt als boek door Routledge in 2016. Corporaal organiseerde in juli 2018 het congres van de International Association for Studies in Irish Literature. Sinds 2019 leidt zij het door NWO gefinancierde VICI project Redefining the Region (2019-24) alsmede het NWO-NWA project Heritages of Hunger (2019-24).

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden

Over
Marguérite Corporaal onderzoekt Ierse letterkunde in transnationale contexten en representaties van regio’s in literatuur en cultuur in de negentiende eeuw. Ook bestudeert zij Europese hongersnoden in literatuur, cultuur, erfgoed en onderwijs. Daarbij kijkt zij ook naar de rol van migrantengemeenschappen.