prof. dr. C.L. Crouch (Carly)

Hoogleraar - Tekstuele, historische en systematische studies van het Jodendom en Christendom

prof. dr. C.L. Crouch (Carly)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Carly Crouch is hoogleraar in Hebreeuwse Bijbelstudies en Oud Jodendom. Ze is tevens voorzitter van de afdeling Tekstuele, Historische en Systematische Studies van Jodendom en Christendom. Ze doet onderzoek naar de intellectuele, culturele en sociale geschiedenis van het oude Israël en Juda, met bijzondere aandacht voor de impact van ontheemding op de Israëlitische en Judese identiteit. In haar huidige werk maakt ze gebruik van sociaalwetenschappelijk onderzoek naar migratie, trauma en imperiaal-koloniale macht om bijbels en buitenbijbels bewijs met betrekking tot Israël en Juda te interpreteren; eerdere projecten waren gebaseerd op antropologie, archeologie, vertaaltheorie en filmstudies. Ze is ook geïnteresseerd in ethiek en sociale rechtvaardigheid, vooral in manieren waarop historisch onderzoek kan bijdragen aan hedendaagse ethische gesprekken.

Ze heeft onderzoek gedaan in Oxford, Cambridge en Göttingen; voordat ze naar Nijmegen kwam, gaf ze les in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Aankomende promovendi met verwante interesses worden uitgenodigd contact op te nemen via e-mail.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden