M. Czajkowski (Michelle) MA

Promovendus - Centre for Language Studies
Promovendus - Departement Moderne talen en culturen

M. Czajkowski (Michelle) MA
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Ik werk al vele jaren in taalonderwijs, -opleiding en -examinering, en ben geïnteresseerd in de ontwikkeling en validering van taaltoetsen. Mijn werkgeschiedenis omvat rollen in testontwikkeling en administratie in wereldwijde organisaties en voor overheidsinstanties, commerciële testontwikkelaars en universiteiten. Ik ben vooral geïnteresseerd in lokale tests, gespecialiseerde tests en tests die voor bepaalde contexten zijn ontwikkeld.

Mijn promotieproject onderzoekt de predictieve validiteit van een diagnostische taaltoets die alle eerstejaars studenten aan de Radboud Universiteit maken. Hoe goed voorspellen prestaties op deze toets academisch succes of moeilijkheden in het studieprogramma van een student? Hoe goed is de toets afgestemd op de taalvaardigheden die nodig zijn in een veranderend academisch landschap? Hoe kan taalbeleid studenten in geïnternationaliseerde en tweetalige universiteiten het beste ondersteunen? Dit zijn vragen die ik de komende jaren hoop te beantwoorden.

Naast mijn werk in testen, ben ik een ervaren docent Engels als tweede taal en heb ik bijzondere expertise in gevorderd Engels, schrijven en examenvoorbereiding.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden