C.M. Daiber MA (Claudia)

Onderzoeker - Departement Moderne talen en culturen
Onderzoeker - Radboud Institute for Culture and History

C.M. Daiber MA (Claudia)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Aan de Radboud heb ik in 2020/2021 de cursussen Unterhaltungsformen moderner Kultur, Ältere Literatur des Deutschen en Geschichte des Deutschen gegeven. Van 2015 tot 2020 was ik docente Duitse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. De colleges waren zodanig opgezet dat de studenten de niveaus A2 en B1 van het Europese Referentiekader konden bereiken. De toegepaste lesmethode was content and language integrated learning.

Publicaties

Projecten

Curriculum Vitae