E. Dalmaijer (Evi) MA

Promovendus - Centre for Language Studies
Promovendus - Interdisciplinary Hub for Digitalization and Society
Promovendus - Departement Taal en communicatie

E. Dalmaijer (Evi) MA
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Mijn promotieonderzoek richt zich op de impact van digitalisering op (para)medische interactie en op de (para)medische professionele praktijk. Ik onderzoek hoe de interactie tussen behandelaars en (ouders/verzorgers van) patiënten verloopt via digitale communicatiemiddelen, zoals e-health applicaties en video’s. Ook kijk ik naar hoe dit de relatie(s) tussen de betrokken gesprekspartners beïnvloedt en hoe dit de organisatie van het werk van de behandelaars bepaalt.

Sinds de Covid-19 pandemie neemt het gebruik van e-health exponentieel toe. Het doel van mijn project is het identificeren van de gunstige en ongunstige impact van deze digitalisering van (para)medische interacties in het kader van de behandelaar-patiënt interactie als onderdeel van de professionele praktijk, en het aanreiken van oplossingen die behandelaars kunnen ondersteunen in het gebruik van deze technologieën.

Voor de start van mijn promotietraject aan de Radboud Universiteit rondde ik een master Neerlandistiek (specialisatie taalbeheersing, cum laude) en een research master Linguistics (cum laude) af aan de Universiteit Leiden. Hierbij verdiepte ik mij enerzijds in (historische) politieke retoriek en argumentatie en anderzijds in digitaal medisch taalgebruik. In dit laatste specialiseer ik mij nu verder aan de Radboud Universiteit.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden