prof. dr. M.D. Davidson (Marc)

Hoogleraar - Wijsgerige ethiek en politieke filosofie

prof. dr. M.D. Davidson (Marc)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Prof. Marc Davidson richt zich met name op de morele vraag hoe wij behoren te handelen in het licht van de duurzaamheids- en milieuproblematiek. Waarom zouden wij ons zorgen maken om toekomstige generaties? Welke plichten hebben wij jegens de andere soorten die deze planeet bevolken? Wat is een rechtvaardige verdeling van de kosten van milieubeleid over de bevolking? Wat is de verantwoordelijkheid van de individuele burger of consument? Marc Davidson benadert deze vragen multi- en interdisciplinair door het vakgebied van de ethiek te verbinden met kennis over economie, ecologie, psychologie en andere terreinen.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden

Over
Marc Davidson onderzoekt de ethiek van duurzaamheid en klimaatverandering. Hij houdt zich bezig met de vraag hoe we horen om te gaan met toekomstige generaties en de natuur. Ook bekijkt hij hoe we de kosten van milieubeleid rechtvaardig kunnen verdelen, zowel nationaal als internationaal.