L. De Maeyer (Lieven) MA

Buitenpromovendus - Tekstuele, historische en systematische studies van het Jodendom en Christendom
Wetenschappelijk medewerker - Titus Brandsma Instituut

L. De Maeyer (Lieven) MA
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Ik bestudeer voor mijn promotieonderzoek de doorwerking van de mystieke traditie in de moderne beeldende kunsten, en richt me daarbij vooral op het quiëtisme in Frankrijk (Madame Guyon, Fénelon) en het surrealisme. Ik houd me niet zozeer bezig met de vraag of de surrealisten zich al dan niet lieten beïnvloeden door de mystieke traditie, maar probeer een onderliggende logica bloot te leggen die zowel het surrealisme als de vroegmoderne mystiek vormgeeft. Dit zie je in het bijzonder in hun worsteling met het probleem van de creatie: ben ik het die schept, of schept er iets door mij en ben ik slechts doorgeefluik? En wat moet ik doen om een “goed doorgeefluik” te zijn? In mijn proefschrift wil ik aantonen dat de antwoorden op die vragen in de mystieke traditie en in het surrealisme erg gelijkaardig klinken, al roepen de surrealisten nog zo luid dat ze atheïsten zijn. Naast mijn promotieonderzoek heb ik me ook veel beziggehouden met het werk van Simone Weil, de Franse filosoof-mysticus-auteur die leefde tussen 1909 en 1942. In 2018 heb ik een vertaling en bloemlezing van Weils teksten gepubliceerd, Simone Weil. Leven op de rand van de wereld.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden