prof. dr. E.J.P.G. Denessen (Eddie)

Hoogleraar - Behavioural Science Institute

prof. dr. E.J.P.G. Denessen (Eddie)
Contactinformatie

Na zijn opleiding Onderwijskunde aan de RU (1994) is Eddie Denessen in 1999 aan de RU gepromoveerd op een onderzoek naar opvattingen over onderwijs in Nederland. Hij richtte zich op de effecten van sociaal-culturele achtergronden, waardenoriëntaties, en politieke en religieuze overtuigingen op de opvattingen over goed onderwijs van de Nederlandse bevolking. De verschillen in opvattingen over onderwijs geven inzicht in de achtergronden van kansenongelijkheid in het onderwijs.

Na zijn promotie heeft hij zich verder gespecialiseerd in diverse onderzoeksgebieden gerelateerd aan kansenongelijkheid in het onderwijs, zoals leraarverwachtingen, differentiatie in het onderwijs, schoolkeuze, schoolsegregatie en ouderbetrokkenheid.

In zijn onderzoek hanteert hij een multidisciplinaire visie op onderwijs, met een nadruk op de maatschappelijke gevolgen van het onderwijs. Zijn werk is gebaseerd op sociologische theorieën aangaande maatschappelijke ongelijkheid, wetenschappelijk pragmatisme en socioculturele en kritische theorie. Zijn empirisch onderzoek is kwantitatief en kwalitatief, groot- en kleinschalig.

Eddie Denessen is voorzitter van de divisie Onderwijs en Samenleving van de Vereniging voor OnderwijsResearch en lid van de stuurgroep van het European Research Network About Parents and Education (ERNAPE).

Van 2016 tot 2023 heeft hij als bijzonder hoogleraar de Sardesleerstoel ‘Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs’ bekleed aan de Universiteit Leiden.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden