dr. J.J.M. Dera (Jeroen)

Universitair docent - Departement Moderne talen en culturen
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. J.J.M. Dera (Jeroen)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Jeroen Dera (1986) is universitair docent Nederlandse Letterkunde. Hij promoveerde in 2017 op een proefschrift over literaire programma's op de Nederlandse radio en televisie in de periode 1925-1975, met bijzondere aandacht voor de manier waarop zulke programma's een literaire oriëntatie combineerden met educatie en cultuurbemiddeling.

Na zijn promotie richtte Dera zijn onderzoek op het literatuuronderwijs en de leescultuur van jongeren. Leidende thema's in zijn onderzoekslijn, die wordt ondersteund door een NWO-Veni-beurs en werd onderscheiden met een KNAW Early Career Award, zijn:

* De manier waarop literatuur op school wordt geconceptualiseerd en gelegitimeerd
* Leesgedrag en literatuuropvattingen van jongeren (inclusief de problematiek van ontlezing)
* Kruisbestuivingen tussen de letterkundige neerlandistiek en het schoolvak Nederlands, in het bijzonder op het terrein van poëzie en contemporaine literatuur
* Digitale literaire cultuur (bijv. BookTok, Online reading challenges)
* Representaties van jonge lezers in populaire cultuur

Binnen de Radboud Universiteit doceert Dera in de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur, de master Letterkunde en de master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen. Hij is lid van het managementteam van het Departement Moderne Talen en Culturen en lid van de Radboud Jonge Akademie.

Dera is redacteur van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL) en van 'Vaardig met vakinhoud', het nieuwe Handboek Vakdidactiek Nederlands dat in 2023 verscheen bij uitgeverij Coutinho. Daarnaast is hij poëziecriticus voor de Vlaamse krant 'De Standaard'. Zijn meest recente boek over poëzie, 'Poëzie als alternatief', verscheen in 2021 bij uitgeverij Wereldbibliotheek.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden