dr. J.J.M. Dera (Jeroen)

Universitair docent - Departement Moderne talen en culturen
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. J.J.M. Dera (Jeroen)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

Jeroen Dera (1986) is universitair docent Nederlandse Letterkunde. Hij promoveerde in 2017 op een proefschrift over literatuurprogramma's in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie. Zijn huidige onderzoek concentreert zich hoofdzakelijk op het Nederlandse literatuuronderwijs. Leidende thema's zijn daarbij:

- De manier waarop literatuur op school wordt geconceptualiseerd en gelegitimeerd (ondersteund door een NWO Veni-beurs)
- Leesgedrag en literatuuropvattingen van jongeren (ondersteund door een NRO-subsidie voor kortlopend onderwijsonderzoek)
- Kruisbestuivingen tussen de letterkundige neerlandistiek en het schoolvak Nederlands
- Poëzieonderwijs

Binnen de RU is Jeroen Dera opleidingsvoorzitter van de master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen en is hij lid van de Radboud Jonge Akademie. Daarbuiten is hij actief als poëziecriticus voor 'De Standaard'. Zijn meest recente boek over poëzie, 'Poëzie als alternatief', verscheen in 2021 bij uitgeverij Wereldbibliotheek.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenfuncties