drs. E.J.L. Derix (Eefje)

Studieadviseur - Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies

drs. E.J.L. Derix (Eefje)
Contactinformatie
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen maandagochtend, dinsdag, woensdagochtend, donderdag

De studieadviseur is je eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over:

● De opzet van je studie; hoe zit het studieprogramma in elkaar;
● Twijfels over je studiekeuze of hulp bij de keuze van een vervolgstudie;
● De invulling van je minoren;
● Je studieplanning; bijvoorbeeld wanneer je naar het buitenland wilt;
● Signaleren van en ondersteuning bij het oplossen van (persoonlijke)
problemen die van invloed zijn op de studievoortgang, zoals
tentamenstress, studievaardigheden of motivatie;
● Het regelen van voorzieningen bij studievertraging door ziekte of
andere bijzondere omstandigheden;
● Bijdragen aan de oplossing van klachten van studenten;
● Bemiddeling tussen student en docent;
● Oriëntatie op de arbeidsmarkt als het einde van je studie in zicht
komt.

Nevenwerkzaamheden