prof. dr. H.C.M. Didden (Robert)

Hoogleraar - Behavioural Science Institute
Hoogleraar - Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling

prof. dr. H.C.M. Didden (Robert)
Contactinformatie
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Prof.dr. Robert Didden, orthopedagoog, richt zich als onderzoeker op jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB; inclusief zwakbegaafdheid) en ernstige gedrags- en psychische problemen. Zijn wetenschappelijke en klinische interesse gaan uit naar risicofactoren, diagnostiek en behandeling van onder andere agressief gedrag, verslavingsproblematiek, trauma/PTSS en persoonlijkheidskenmerken. Zijn onderzoek bevindt zich op het snijvlak van (gespecialiseerde) verstandelijk gehandicaptenzorg, forensische zorg en geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een LVB. Hij is werkzaam bij Trajectum, een instelling voor begeleiding en behandeling van mensen met een LVB en ernstige gedragsproblemen, al dan niet in forensisch kader.

Nevenwerkzaamheden