dr. B.A.G. Dijkstra (Boukje)

Gastonderzoeker - Klinische psychologie

dr. B.A.G. Dijkstra (Boukje)
Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Boukje Dijkstra is als algemeen directeur verbonden aan het Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA). NISPA is een samenwerkingsverband van verslavingszorginstellingen in Nederland (IrisZorg, Leger des Heils, Novadic-Kentron, Tactus verslavingszorg, Verslavingszorg Noord Nederland en Vincent van Gogh Instituut). De Radboud Universiteit, Radboudumc en NISPA werken samen in de Radboud academische werkplaats verslaving. Deze academische werkplaats biedt unieke mogelijkheden voor de vertaling van wetenschap naar praktijk.
Boukje werkt ook als onderzoekscoördinator bij verslavingszorginstelling Novadic-Kentron. Als hoofddocent is Boukje verbonden aan de post-doctorale opleiding tot Klinisch Psycholoog bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen en de opleiding tot verslavingsarts (NOVA) bij Radboudumc. Zij doceert evidence-based practice en praktijkgericht onderzoek. Aanvullend is ze onafhankelijk voorzitter van de onderzoeksintegriteitscommissie van de Brabant Academie.
Boukje heeft zich gespecialiseerd in onderzoek naar implementatie, detoxificatie en psychosociale behandelingen binnen de verslavingszorg. Boukje superviseert studenten, promovendi, klinisch psychologen en verslavingsartsen in opleiding bij opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Nevenwerkzaamheden