L.A. Doeland MA (Lisa)

Docent - Wijsgerige ethiek en politieke filosofie

L.A. Doeland MA (Lisa)
Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag

Ik ben docent aan zowel de Radboud Universiteit als de Universiteit van Amsterdam, waar ik onderwijs over ethiek en contemporaine kwesties, zoals afval, ecologie, het Antropoceen en apocalyptiek. Ik heb een achtergrond in zowel de literatuurwetenschap als de filosofie, en heb een zwak voor het unheimische, het monsterlijke en de figuur van de detective. Mijn onderzoeksgebieden zijn kritische theorie, psychoanalytische theorie, deconstructiedenken en objectgeoriënteerde theorieën zoals ANT, OOO en new materialism, en (duistere) ecofilosofie.

In mijn promotieonderzoek richt ik mij op de verschillende en vreemdsoortige manieren waarop we bespookt worden door dingen die we "afval" noemen en laat ik zien hoe die ons in staat stellen om kritisch te reflecteren op de Moderniteit en vooral: de schaduwzijden daarvan. Voortbordurend op het werk van (onder meer) Jacques Derrida volg ik wat ik het "afvalspook" noem en stel een "spokologie" van het afval voor, dat ons dwingt om opnieuw de vraag naar het zijn (ontologie) te stellen - zijn is spoken en bespookt worden - en kritisch te reflecteren op (eco)moderne mythes en fantasieën, zoals die van recycling zonder restjes binnen een circulaire economie.

In de media

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden