L.A. Doeland (Lisa) MA

Buitenpromovendus - Wijsgerige ethiek en politieke filosofie

In mijn promotieonderzoek richt ik mij op de verschillende en vreemdsoortige manieren waarop we bespookt worden door dingen die we "afval" noemen en laat ik zien hoe die ons in staat stellen om kritisch te reflecteren op de Moderniteit en vooral: de schaduwzijden daarvan. Voortbordurend op het werk van (onder meer) Jacques Derrida volg ik wat ik het "afvalspook" noem en stel een "spokologie" van het afval voor, dat ons dwingt om opnieuw de vraag naar het zijn (ontologie) te stellen - zijn is spoken en bespookt worden - en kritisch te reflecteren op de gevaarlijke fantasieën van de "groene" ideologie, zoals recycling zonder restjes binnen een circulaire economie.

In de media

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden