dr. M.J. van Doorn (Maarten)

Docent - Departement Taal en communicatie
Docent - Opleiding Psychologie

dr. M.J. van Doorn (Maarten)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Maarten van Doorn onderzoekt de relatie tussen digitalisering en menselijke cognitie. Hij richt zich daarbij aan de ene kant op empirische studies over zaken als hoe 'biased' ons "feilbare denken" is, de prevalentie en invloed van nepnieuws en filterbubbels, en het effect van feiten en culturele identiteiten op meningsvorming. En aan de andere kant op filosofische en normatieve aannames die besloten liggen in psychologische studies, modellen van rationaliteit en beweringen over welke opvattingen wel en niet gerechtvaardigd zijn. Op dit moment werkt hij aan het boek Wij zijn rationeel

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

In de media

Curriculum Vitae

Nevenfuncties