dr. M.A.M. Drenthen (Martin)

Universitair hoofddocent filosofie - Institute for Science in Society

dr. M.A.M. Drenthen (Martin)
Bezoekadres

Toernooiveld 5
6525 ED NIJMEGEN
Interne postcode: 77

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Martin Drenthen is expert op het gebied milieufilosofie. De laatste tijd houdt hij zich bezig met ethische vragen rondom de terugkeer van grote zoogdieren, met name de wolf, en de vraag hoe wij kunnen samenleven met wilde dieren in ons cultuurlandschap.

Hij is een van de hoofdonderzoekers van het project WildlifeNL (2023-2030), waarin een groot consortium van wetenschappers vanuit verschillende disciplines, practitioners en maatschappelijke stakeholders op zoek gaat naar nieuwe vormen van wildbeheer, waarin de nieuwste inzichten uit de sociale wetenschap, filosofie, ecologie en techniek worden gecombineerd. Het project richt zich op de ontwikkeling van nieuwe technologieën, bestuursregelingen en communicatie-strategieën die kunnen bijdragen aan een conflictarme co-existentie van mens en wilde dieren.

In zijn in 2020 verschenen boek 'Hek. De ethiek van de grens tussen boerenland en natuurgebied' (Noordboek) onderzoekt hij de spanning tussen natuurbeheer en landbouw/veehouderij, en verkent hij de grens tussen natuur en cultuurland en de ethische aspecten van de terugkeer van de wolf.

Zijn 2018 gepubliceerde boek 'Natuur in mensenland. Essays over ons nieuwe cultuurlandschap' (KNNV Uitgeverij) gaat over de betekenis van wildheid en nieuwe natuur in ons oude cultuurlandschap. Dit boek vormt de neerslag van zijn VIDI onderzoek ', waarin hij met zijn team onderzocht welke ethische motieven een rol spelen bij controverses rond natuurontwikkeling in het cultuurlandschap.

In 2015 schreef hij samen met anderen het boek 'De wolf terug. Eng of enerverend?' (Kosmos) over de betekenis van de terugkeer van de wolf in Nederland.

Eerder schreef hij 'Grenzen aan wildheid' (Damon, 2003). Daarin bespreekt hij, aan de hand van het werk van de filosoof Friedrich Nietzsche, de relatie tussen natuurbescherming en cultuurkritiek en verheldert hij vragen en paradoxen rond natuurontwikkeling en de hedendaagse fascinatie voor wilde natuur.

Onderzoeksthema
  • co-existentie tussen mensenen wilde dieren
Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden

Over
Martin Drenthen is gespecialiseerd in de relatie tussen mens en natuur. Hij schreef er meerdere boeken over, zoals ‘Hek’ en ‘Natuur in mensenland’. Hij houdt zich bezig met ethische vragen rondom natuurbeheer, rewilding en de terugkeer van grote zoogdieren in Nederland.