dr. M.A.M. Drenthen (Martin)

Universitair hoofddocent filosofie - Institute for Science in Society

dr. M.A.M. Drenthen (Martin)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 77

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Martin Drenthen is expert op het gebied milieufilosofie.

De laatste tijd houdt hij zich bezig met ethische vragen rondom de terugkeer van grote zoogdieren, met name de wolf, en de vraag hoe wij kunnen samenleven met wilde dieren in ons cultuurlandschap. In zijn in 2020 verschenen boek 'Hek. De ethiek van de grens tussen boerenland en natuurgebied' (Noordboek) onderzoekt hij de spanning tussen natuurbeheer en veeteelt, en verkent hij de grens tussen natuur en cultuurland en de ethische aspecten van de terugkeer van de wolf. In 2015 schreef hij samen met anderen het boek 'De wolf terug. Eng of enerverend?' (Kosmos) over de betekenis van de terugkeer van de wolf in Nederland.
In 2018 verscheen zijn boek 'Natuur in mensenland. Essays over ons nieuwe cultuurlandschap' (KNNV Uitgeverij), daarin onderzoekt hij de betekenis van wildheid en nieuwe natuur in ons oude cultuurlandschap. Dit boek vormt de neerslag van zijn VIDI onderzoek 'Ethiek van het leesbare landschap. Naar een hermeneutische benadering in de milieu-ethiek.' In dit project onderzocht hij met zijn team welke ethische motieven een rol spelen bij controverses rond natuurontwikkeling in het cultuurlandschap, en richtte hij zich op de vraag hoe de ethiek achter natuurontwikkeling en de morele zorg om het cultureel landschappelijk erfgoed kunnen samengaan. Veranderingen in het landschap zetten onze identiteit onder druk, maar scheppen ook nieuwe kansen. Dit project onderzocht wat dit inzicht betekent voor ethische discussies over nieuwe natuur.

Eerder schreef hij 'Grenzen aan wildheid' (Damon, 2003), waarin hij aan de hand van het werk van de filosoof Friedrich Nietzsche de relatie onderzoekt tussen natuurbescherming en cultuurkritiek en de vragen en paradoxen verheldert die spelen rond natuurontwikkeling en de hedendaagse fascinatie voor wilde natuur.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Nevenfuncties

Over
Martin Drenthen is gespecialiseerd in de relatie tussen mens en natuur. Hij schreef er meerdere boeken over, zoals ‘Hek’ en ‘Natuur in mensenland’. Hij houdt zich bezig met ethische vragen rondom natuurbeheer en rewilding (herintroductie van wilde diersoorten in de natuur), en de terugkeer van grote zoogdieren in Nederland.