dr. W. Droop (Mienke)

Universitair docent - Behavioural Science Institute
Universitair docent - Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling

dr. W. Droop (Mienke)
Contactinformatie
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Mienke Droop is sinds 2012 als universitair docent Onderwijskunde verbonden aan de Radboud Universiteit. In 1999 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar de ontwikkeling van de vaardigheid in begrijpend lezen bij NT2 leerders met verschillende sociaal-culturele achtergronden in het basisonderwijs. Na haar promotie was zij werkzaam bij het Expertisecentrum Nederlands waar zij verschillende onderzoeken uitvoerde naar effectieve taaldidactiek. Ook in haar huidige onderzoek is taal in het onderwijs en het optimaliseren van taaldidactiek de rode draad. Zij is op dit moment onder meer betrokken bij onderzoek naar begrijpend leesonderwijs, Engels in het basisonderwijs en de ontwikkeling van een leeromgeving voor het leren van woorden in een tweede taal.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden