dr. S.P. Dudink (Stefan)

Universitair docent - Radboud Social Cultural Research
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. S.P. Dudink (Stefan)
Contactinformatie
Postadres


Als docent bij Gender and Diversity Studies laat ik studenten kennismaken met onderzoek dat de sociaal-culturele aspecten van seksualiteit benadrukt. Centraal in mijn onderwijs staan de historische veranderlijkheid en sociaal-culturele diversiteit van seksualiteit, ook besteed ik veel aandacht aan politieke strijd over seksualiteit. Naast inleidende cursussen seksualiteitsstudies geef ik cursussen over seksualiteit en geschiedenis, globalisering en mediacultuur.

Mijn onderzoek bij de afdeling Geschiedenis draait om de vraag wat de plaats was van gender en seksualiteit in de moderne politieke en militaire cultuur van Nederland. Ik richt mij in het bijzonder op de betekenissen van mannelijkheid in nationalisme, nationale identiteit, monarchie, burgerschap en dienstplicht, en op de betekenissen van homoseksualiteit in conflicten over nationale identiteit, immigratie en multiculturalisme.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Nevenwerkzaamheden