A. Duiveman MA (Adriaan)

Programmamaker - Radboud Reflects
Oudpromovendus - Radboud Institute for Culture and History

A. Duiveman MA (Adriaan)
Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Adriaan Duiveman werkt aan een proefschrift over de culturele en sociale impact van (natuur)rampen in de achttiende-eeuwse Nederlandse Republiek. Dit onderzoeksproject is onderdeel van een groter NWO-Vici project, Dealing with disasters in the Netherlands, over de verbeeldingen van rampen en hun rol in de identiteitsvorming van steden, regio’s en landen. Duiveman is specifiek geïnteresseerd in de interactie tussen sociale identiteiten en solidariteit. Voordat hij lid werd van het projectteam deed hij onderzoek naar vroegmoderne drinkcultuur en uitingsvormen van mannelijkheid.

Duiveman studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en Uppsala Universitet (Zweden). Nadat hij de researchmaster Modern History and International Relations cum laude afsloot in 2016, werkte hij als coördinator voor het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG). In 2018 startte hij als promovendus aan de Radboud Universiteit.

In 2021 ontving Duiveman de Elise Mathilde Essayprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen selecteerde hem als een van de jonge 'Faces of Science' in 2019.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

In de media

Nevenfuncties