N. Jasarevic LLM (Naida)

Docent - Vaksectie Internationaal en Europees Recht

N. Jasarevic LLM (Naida)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Naida Dzino is sinds februari 2017 verbonden aan de juridische Faculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen als docent en promovendus Europees recht. Haar onderzoek betreft de publiekrechtelijke handhaving van artikel 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). In artikel 101 en 102 VWEU zijn de regels opgenomen die mededingingsbeperkende overeenkomsten en het misbruik van dominante marktposities verbieden. De publiekrechtelijke handhaving van deze artikelen is in handen van de Europese Commissie en van de nationale mededingingsautoriteiten. De Europese Commissie heeft nieuwe regels voorgesteld om de mededingingsautoriteiten van de lidstaten in staat te stellen de mededingingsregels doeltreffender te handhaven.