prof. dr. mr. E. van Ee (Elisa)

Hoogleraar - Ontwikkelingspsychologie
Plv. hoofdopleider - Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

prof. dr. mr. E. van Ee (Elisa)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen dinsdag

Wanneer een persoon een traumatische ervaring meemaakt, vormt sociale steun één van de belangrijkste voorspellers voor ontwikkeling van klachten die passen bij een post-traumatische stoornis (PTSS). Traumatische ervaringen en PTSS krijgen mede betekenis in relatie tot de ander én hebben betekenis voor de naasten van het slachtoffer. Deze betekenis is afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin het slachtoffer zich bevindt. Andersom beïnvloeden PTSS-symptomen ook de ontwikkeling. Elisa van Ee streeft een integratief perspectief op psychopathologie na door de interactie tussen individuele, gezins-, en maatschappelijke factoren op trauma gerelateerde problematiek te beschouwen en zo de zorg te verbeteren. Ze heeft veel ervaring met onderzoek onder vluchtelingengezinnen, veteranengezinnen en moeders met een kind geboren uit seksueel geweld.

Onderzoeksthema
  • Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief
Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden