L.S. Eekhof MA (Lynn)

Promovendus - Centre for Language Studies
Promovendus - Departement Taal en communicatie

L.S. Eekhof MA (Lynn)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Lynn Eekhof doet onderzoek naar het verband tussen leesgedrag en sociaal-cognitieve vaardigheden. Verhalen spelen al eeuwenlang een belangrijke rol in de menselijke communicatie. Een uniek aspect van verhalen is dat ze ons een kijkje bieden in de binnenwereld van personages door het gebruik van verschillende perspectieftechnieken. Oftewel, verhalen bieden ons de mogelijkheid om de gedachten van (fictionele) anderen te lezen. Uit eerder onderzoek blijkt dan ook dat de vaardigheden die we in ons dagelijks leven gebruiken om de gedachten, gevoelens en intenties te begrijpen ook een belangrijke rol spelen tijdens het lezen van verhalen: de tranen van een sympathiek karakter doen een aanspraak op ons empathisch vermogen, en we gebruiken onze zogenaamde Theory of Mind-vaardigheden om de grillen van een wispelturig karakter te begrijpen. Bovendien laten enkele onderzoeken zien dat blootstelling aan narratieve fictie ook kan leiden tot het verbeteren van deze sociaal-cognitieve vaardigheden. Verhalen kunnen dus fungeren als een work-out voor onze sociale cognitie.

Wat echter nog onduidelijk is, is welke talige aspecten van verhalen precies een aanspraak doen op sociaal-cognitieve processen, en dus verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het positieve effect van verhalen op sociale cognitie. Daarnaast is er tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar de individuele verschillen tussen lezers, terwijl uit eerder onderzoek blijkt dat er veel variatie is in de manier waarop lezers op verhalen reageren en zelfs hoe lezers verhalen talig verwerken. Centrale vragen in het promotieonderzoek zijn dan ook: welke talige kenmerken van verhalen activeren sociaal-cognitieve processen bij lezers? Welke individuele verschillen tussen lezers spelen een rol bij de sociaal-cognitieve en talige verwerking van verhalen? En hoe kan blootstelling aan verhalen uiteindelijk een positieve bijdrage leveren aan sociaal-cognitieve vaardigheden?

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Curriculum Vitae