M.E.J. van Egeraat (Marieke)

Medewerker - Bureau Onderzoek en Onderwijsbeleid

M.E.J. van Egeraat (Marieke)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Marieke werkt binnen het onderzoeksproject Dealing with Disasters aan haar proefschrift over de omgang met natuurrampen in de zestiende-eeuwse Nederlanden. Daarbij staat een cultuurhistorische invalshoek centraal. Haar voornaamste bronnen zijn pamfletten en kronieken. Met behulp van deze bronnen probeert zij te begrijpen hoe de mensen van toen het idee van goddelijke voorzienigheid inzetten in de duiding van deze rampzalige gebeurtenissen.

Marieke behaalde in 2017 haar masterdiploma met de voltooiing van haar researchmaster Historical Studies. Binnen deze studie specialiseerde zij zich in mediageschiedenis van de vroegmoderne tijd. Haar scriptie had als onderwerp de verwevenheid van verschillende soorten nieuwsmedia (mondeling, geschreven en gedrukt) in het gewest Gelre in de eerste helft van de zeventiende eeuw.

Projecten

Onderwijs