mr. B.V.G. Eggen (Bjorn)

Docent - Vaksectie Strafrecht en Criminologie

mr. B.V.G. Eggen (Bjorn)
Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Promotieonderzoek: Van het bestuursrecht afhankelijke strafbaarstellingen; over de wisselwerking tussen straf- en bestuursrecht, fundamentele en dogmatische problemen daarbij en mogelijke oplossingen daarvoor.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenfuncties