prof. dr. J.I.M. Egger (Jos)

Hoogleraar - Donders Centre for Cognition
Hoogleraar - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
Hoogleraar - Neuro- en Revalidatiepsychologie
Hoofdopleider - Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

prof. dr. J.I.M. Egger (Jos)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Jos Egger is klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog en hoogleraar Contextuele Neuropsychologie bij het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour (researchthema: Plasticity and Memory) alsmede de afdeling Neuro- en Revalidatiepsychologie. Hij is eveneens lid van de onderzoeksgroep Clinical Neurogenetics. Zijn aandacht gaat eerst en vooral uit naar het gecombineerde proces van klinisch (neuro)psychologische diagnostiek en behandeling. Prof. Egger is wetenschappelijk directeur van de Vincent van Gogh TOPGGz Centra te Venray (keurmerken voor Neuropsychiatrie en voor Alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen). Als stichter van het samenwerkingsverband "Psychopathologie en Genetica" richt zijn onderzoek zich primair op de neurocognitieve aspecten van psychiatrische en genetische stoornissen, op sociale cognitie en op de psychometrie.
Het postmaster onderwijs in de gezondheidszorg neemt binnen zijn werk een belangrijke plaats in. Hij is hoofdopleider voor de opleiding gezondheidszorgpsychologie en het specialisme klinische psychologie, plaatsvervangend hoofdopleider klinische neuropsychologie en voorzitter van het landelijk overleg van hoofdopleiders voor deze specialismen. Voorts is hij voorzitter van de landelijke TOPGGz-visitatiecommissie en verricht hij consultaties op het gebied van de forensische neuropsychologie.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden