dr. R.J.J. Elands (Rachel)

Postdoc - Radboud Institute for Culture and History

dr. R.J.J. Elands (Rachel)
Contactinformatie
  • 0647326541
Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Als postdoctoraal onderzoeker aan de Radboud Universiteit draag ik bij aan het project 'Lifting the last of disease'. Binnen dit project onderzoek ik welke determinanten op individueel niveau de modernisering van de gezondheid in Nederland hebben gedreven met behulp van een ruimtelijke analyse van dood en ziekte op stadsniveau in Amsterdam van 1854-1940. Deze nieuwe benadering op microniveau belooft een belangrijke doorbraak te betekenen in het huidige academische debat over de determinanten van de grote sprongen in de levensverwachting vóór de jaren veertig.
Mijn doctoraatswerk was gericht op een dieper begrip van hoe omgevingsfactoren op jonge leeftijd, onafhankelijk en gemedieerd door volwassen lengte, geassocieerd zijn met het risico op kanker. Een groter postuur wordt geassocieerd met een verhoogd risico op kanker. Dit onderzoek is uitgevoerd in Nederland, waar de langste bevolking ter wereld woont. De unieke retrospectieve gegevens op individueel niveau hadden betrekking op de economische depressiejaren van 1925-'34, oorlogsjaren van 1940-'44 en de Nederlandse hongerwinter van 1944-'45. Bovendien werd teennagelmateriaal verzameld uit het cohort om genotypering mogelijk te maken. Daarom werden zowel omgevingsfactoren op jonge leeftijd als genetische markers bestudeerd in de Nederlandse cohortstudie over voeding en kanker in relatie tot het risico op kanker.

Nevenwerkzaamheden